ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
1
ชุมชน
ชุมชนบ้านแม่หมี จ.ลำปาง
2
ชุมชน
ชุมชนบ้านสระแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี
3
ชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา จ.ภูเก็ต
4
ชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว จ.สุราษฎร์ธานี
5
ชุมชน
เครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลบางสระเก้า จ.จันทบุรี
6
ชุมชน
เครือข่ายลุ่มน้ำประแสร์ 5 ตำบล จ.ระยอง
7
ชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน จ.กาญจนบุรี
8
ชุมชน
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมฝั่งลำชี จ.บุรีรัมย์
9
ชุมชน
องกรค์ป่าชุมชนบ้านนาผักก้าม-บ้านนาเจริญ จ.เลย
10
บุคคล
พระยงยุทธ ทีปโก วัดปางงุ้น จ.แพร่
11
บุคคล
นายสมชัย วินัยโกศล และนางอารียา วินัยโกศล
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก จ.ลำปาง
12
บุคคล
นายไพโรจน์ ชูวงศกร จ.นครศรีธรรมราช
13
บุคคล
พระสุวรรณ คเวสโก วัดป่ายาง จ.นครศรีธรรมราช
14
บุคคล
นายธนกร ฮุนตระกูล และนางสายสิริ ชุมสาย ณ อยุธยา จ.สุราษฎร์ธานี
15
บุคคล
นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ จ.ระยอง
16
บุคคล
นายวินัย สะมะอุน กรุงเทพฯ
17
บุคคล
นายเอี่ยม ศรีพนมวรรณ์ จ.ราชบุรี
18
บุคคล
พระสมพงษ์ ถาวรธัมโม จ.ยโสธร
19
บุคคล
พระนิรันดร์ คุณธโร จ.กาฬสินธุ์
20
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอำเภออุ้มผาง จ.ตาก
21
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนอาสาสร้างสรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จ.เชียงใหม่
22
กลุ่มเยาวชน
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 จ.นราธิวาส
23
กลุ่มเยาวชน
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร จ.สระแก้ว
24
กลุ่มเยาวชน
เครือข่ายเยาวชนคลองใหญ่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด
25
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์
26
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มรักษ์น้ำคานโรงเรียนท่าลี่วิทยา จ.เลย
27
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนรักษ์บ้านเกิด รักษ์ท้องนา รักษาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านกันตรง จ.สุรินทร์
28
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนอุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมตำบลวังตามัว พุทธอุทยานพรเจริญ จ.นครพนม
29
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
"อาณาจักรขยะหรรษา"
โดย พิณประภา ขันธวุธ
30
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
"ซีอีโอ ท้องทุ่ง"
โดย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
31
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
"ไม่ใช่แค่กาแฟ แต่คือการอยู่ร่วม"
โดย รวิวาร โฉมเฉลา
32
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
"หิ่งห้อยปีกบาง กับการเดินทางของน้ำใส"
โดย อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์
33
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า
โดย นายปัถย์ ห้าวหาญคุณธรรม
34
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
ดอกหญ้าในนาคร
โดย นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์
35
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
ดอกฝ้าย
โดย ด.ญ. ณ หฤทัย เปลื้องอภัย
36
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
แนวคิดที่หลากหลาย; แต่เป้าหมายคือการฟื้นฟู อนุรักษ์ และรักษาธรรมชาติของชุมชนให้ยั่งยืน โดย นายธนภัทร แสงหิรัญ
37
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
เกิดอะไรขึ้นที่ปลายทาง
โดย นางสาวณัฐกานต์ นำศรีสกุลรัตน์
38
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
คนปลูกดอกไม้แห่งดาวเคราะห์สีฟ้า
โดย นายเสฏฐวุฒิ อุดาการ
39
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
เส้นทางฝันสู่บ้านหมันขาว
โดย นางสาวปัณฑารีย์ มีมาก
40
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
หน่อไม้บ้าน ผักหวานป่า
โดย ดญ.จำเริญลักษณ์ ทองล้วน
41
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ด้วยเหตุเพราะ...รักษ์บ้านเกิด
โดย น.ส.สุวภัทร วิริยะวงศานุกูล
42
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ฤาเพราะเรา...ทำร้ายตัวเอง
โดย นางสาวสุภาวดี ดรุณศรี
43
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
วิถีพอเพียง ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า ที่ป่าพรุแม่รำพึง
โดย น.ส.ศรีสุดา โรจน์เสถียร
44
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
วิถีคน วิถีไพร ในแดนดอย
โดย นายวีรยุทธ น้อยพรหม
45
สื่อมวลชน
นิตยสาร "มนต์รักแม่กลอง" จ.สมุทรสงคราม
46
สื่อมวลชน
www.trekkingthai.com จ.สมุทรสาคร
47
สื่อมวลชน
รายการ "ข่าว 3 มิติ" กรุงเทพฯ
48
สื่อมวลชน
รายการ "ทีวีไทยสุดสัปดาห์" กรุงเทพฯ
49
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
ชุมชนบ้านปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
50
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
ชุมชนบ้านท่าพรุ-บ้านอ่าวท่าเลน อ.เมือง จ.กระบี่
51
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
ชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
52
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
ชุมชนบ้านย่าหมี อ.เกาะยาว จ.พังงา
53
สิปปนนท์เกตุทัศน์ 5 ปีฯ
บ้านอาลอ-โดนแบน อ.เมือง จ.สุรินทร์
54
รางวัลพิเศษ
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยแม่พริก จ.ลำปาง