ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2546

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
1.
งานเขียน
(รางวัลดีเด่น)
นายเพชร มโนปวิตร
สารคดี “นกแต้วแล้วท้องดำ...บนเส้นทางแห่งการสูญพันธ์?”
2.
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
นางภานุมาศ ภูมิถาวร
นวนิยายเพื่อเยาวชน “ภาพอาถรรพณ์”
3.
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
นางนุชน้อย นารถเหนือ
หนังสือทำมือเพื่อเยาวชน “ผีเสื้อน้อย ผู้หงอยเหงา”
4.
บุคคล
พระครูประโชติธรรมาภิรม
“ภิกษุผู้คืนชีวิตให้ผืนป่า”
5.
บุคคล
นายฉล่ำ โนปิง
“นักสู้ผู้ยืนหยัดปกป้องผืนป่าสัก”
6.
บุคคล
นายถนอม ช่วยงาน
“นักประสานงาน พัฒนาแบบบูรณาการ”
7.
บุคคล
พันเอก(พิเศษ)พิเซษฐ์ วิสัยจร
“นายทหารนักพัฒนา”
8.
บุคคล
นายเข็มทอง และนางอารียา โมราษฎร์
“ดวงประทีปแห่งพงไพร”
9.
ชุมชน
ชุมชนบ้านปางมะโอ จ.เชียงใหม่
“ผู้พิทักษ์ป่าต้นน้ำแม่ปิง”
คุณอินทร ใจระวัง (ผู้ใหญ่บ้าน)
คุณสมัคร ตาคำ
10.
ชุมชน
ชุมชนบ้านท่าพรุ-บ้านอ่าวท่าเลน จ.กระบี่
“ประชาคมปกป้องชายฝั่งกระบี่”
คุณสมชาย เหล่าสกุล (กำนัน)
คุณมะหมูด รักดี (ประธานป่าชุมชน)
คุณอภิศักดิ์ ดินแดง (ผู้ใหญ่บ้านท่าพรุ)
11.
ชุมชน
ชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี
“นักอนุรักษ์ระบบนิเวศแห่งเขาหินปูน”
คุณสฤษฎ์ จิตนอก (ครูร.ร.เขาพระพุทธบาท)
คุณทองสุข จันทบูลย์
12.
ชุมชน
ชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน จ.สุรินทร์
“ผู้พิทักษ์ป่าทามแห่งลำน้ำชี”
คุณเอือก มีแก้ว (กำนัน)
คุณวันเพ็ญ สายแก้ว
คุณสมหวัง ยองทอง
13.
ชุมชน
ชุมชนบ้านวังอ้อ จ.อุบลราชธานี
“พลิกดงเผาถ่านเป็นผืนป่าแหล่งทัศนาจร”
คุณสีหา มงคลแก้ว (ประธานป่าชุมชน)
14.
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนบ้านแม่แปง จ.แพร่
“รวมพลังคนหนุ่มสาวพิทักษ์ป่า”
15.
กลุ่มเยาวชน
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังและสิ่งแวดล้อมอำเภอปะทิว จ.ชุมพร
“เยาวชนผู้พิทักษ์ทะเลชุมพร”
16.
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
“ต้นกล้าผู้ปกป้องลำน้ำแม่กลอง”
17.
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม จ.ตราด
“นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์แห่งเมืองตราด”
18.
กลุ่มเยาวชน
กลุ่มเยาวชน “บ้านในป่า ป่าในโรงเรียน” โรงเรียนเมืองสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
“ห้องเรียนธรรมชาติ สร้างหัวใจอนุรักษ์”
19.
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
ด.ญ.ประภัสสร ข่วงทิพย์
“สู่โลกกว้างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น”
20.
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
นายวิทยา ปันทองมา
“ผู้คุ้มครองป่า”
21.
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ด.ช.กล้าณรงค์ ดีรอด
“ตามรอยบรรพบุรุษ...ที่ป่าแสม”