ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2545

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
1
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
นายพรชัย แสนยะมูล
กวีนิพนธ์ “คนรักป่า” โดย กุดจี่
2.
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
นายสุทธิคมน์ สุกสีเหลือง
บทความ “บ้านป่าสวนผสม ระบบวนเกษตรทางเลือกตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ไร้สารพิษ เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
3.
งานเขียน
(รางวัลชมเชย)
นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
สารคดี “เลียบดอยยาว เล่าชีวิตคนเมี่ยง และป่าภูสัน”
4.
บุคคล
(รางวัลดีเด่น)
พระอธิการเอนก จนฺทปญโญ
“พระนักสู้แห่งเมืองฝาง”
5.
บุคคล
(รางวัลชมเชย)
นางอำไพ ศรีลาเลิศ
“ผู้หญิงเก่งแห่งบ้านชาด”
6.
บุคคล
(รางวัลชมเชย)
นายศิลา ปัดโรคา
“ต้นกล้าหัวใจแกร่งแห่งบ้านกูด”
7.
บุคคล
(รางวัลชมเชย)
นายนรินทร์ โพธิ์แดง
“นักสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติด้วยชีวิต”
8.
บุคคล
(รางวัลชมเชย)
นายละเมียด ครุฑเงิน
“เกษตรกรผู้เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การอนุรักษ์”
9.
บุคคล
(รางวัลชมเชย)
นายสุทธิพันธ์ ชูคันหอม
“พ่อพิมพ์ผู้สร้างป่าสร้างชีวิต”
10.
บุคคล
(รางวัลชมเชย)
นายดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ (ร.ต.ต. ณ ปี พ.ศ.2549)
“คนปลูกต้นไม้แห่งปรางค์กู่”
11.
ชุมชน
(รางวัลดีเด่น)
ชุมชนบ้านทาป่าเปา (ป่าห้วยทรายขาว) จ.ลำพูน
“พลิกฟื้นผืนป่าด้วยวิถีแห่งพงไพร”
12.
ชุมชน
(รางวัลชมเชย)
ชุมชนบ้านย่าหมี จ.พังงา “กลุ่มพลังแห่งห้วงน้ำอันดามัน”
คุณสามารถ งานแข็ง
13.
ชุมชน
(รางวัลชมเชย)
ชุมชนบ้านนาอีสาน จ.ฉะเชิงเทรา “แบบอย่างชุมชนกู้วิกฤติ”
นายเลี่ยม บุตรจันทา
14.
กลุ่มเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
กลุ่มเยาวชนคนรักโนนใหญ่ โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) จ.ศรีสะเกษ
“สร้างโครงงาน สานสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
15.
กลุ่มเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ชมรมพิทักษ์พันธุ์นกกำแพงแสน จ.นครปฐม
“พลังคนหนุ่มสาวพิทักษ์สิ่งแวดล้อม”
16.
กลุ่มเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
กลุ่มเยาวชนบ้านโป่งคำ จ.น่าน
“นักวิจัยท้องถิ่นรุ่นเยาว์”
17.
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลดีเด่น)
ด.ช.เรวัตร ทองเชิด
“บ้านสวนของยาย”
18.
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ด.ช.กล้าณรงค์ ดีรอด
“ป่าชุมชนที่ผมรู้จัก”
19.
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
น.ส.จุฬารัตน์ ข่วงทิพย์
“เด็กฮักถิ่น”
20.
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ด.ญ.ฐณัฐฐา คงแก้ว
“Big Mass เจ้าป่า...แห่งแหลมตะลุมพุก”
21.
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
นายอาทิตย์ อังครา
“ค่ายป่าหาความรู้”
22.
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
ด.ช.กฤษฎิ์ อุ่นพงค์
“สิ่งแวดล้อมในโลกของผม”
23.
ความเรียงเยาวชน
(รางวัลชมเชย)
น.ส.ภควดี วรรณพฤกษ์
“ประสบการณ์ของฉันเกี่ยวกับสมาคมอนุรักษ์นกและการตั้งชมรมครั้งแรก”
24.
ความเรียงเยาวชน
(ชมเชยพิเศษ)
ด.ญ.ณัฏฐวรรณ เปียมาลย์
“ลูกโลกสีเขียว”