ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2544

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
1.
งานเขียน
(
รางวัลดีเด่น)
นายวิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์
สารคดี “คนไม้ขาว เต่ามะเฟือง”
2.
งานเขียน
(
รางวัลชมเชย)
นายสุวิชานนท์ รัตนภิมล
สารคดี “สวนของคนขี้เกียจ”
3.
งานเขียน
(
รางวัลชมเชย)
นายสุวิทย์ นามแสง
บทความ “วิกฤติความคิดและการศึกษากับปัญหาการเยียวยาธรรมชาติ”
4.
บุคคล
(
รางวัลดีเด่น)
นายปั๋น อินหลี
“ตำนานนักสู้สามัญชน คนหวงแผ่นดิน”
5.
บุคคล
(
รางวัลชมเชย)
นายอนันต์ ดวงแก้วเรือน
“ตรรกะแห่งชีวิต นักคิดแห่งชุมชน”
6.
บุคคล
(
รางวัลชมเชย)
น.ส.บุบผาทิพย์ แช่มนิล
“แม่แบบนักอนุรักษ์รุ่นใหม่”
7.
ชุมชน
(
รางวัลดีเด่น)
ชุมชนบ้านลำใน จ.พัทลุง
“ต้นแบบป่าชุมชนชายเขา”
8.
ชุมชน
(
รางวัลดีเด่น)
องค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด จ.มหาสารคาม
“ป่าชุมชน โดยองค์กรชุมชนเพื่อชุมชน”
9.
ชุมชน
(
รางวัลชมเชย)
ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย-บ้านแม่ป่าเส้า จ.เชียงใหม่
“รักษาผืนป่าด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญา”
10.
ชุมชน
(
รางวัลชมเชย)
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จ.เพชรบุรี
“ผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์ก้นอ่าวไทย”
คุณธนู วงษ์ใหญ่, ผู้ใหญ่แหลมทอง
11.
กลุ่มเยาวชน
(
รางวัลดีเด่น)
ชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จ.ตรัง
“ต้นกล้านักอนุรักษ์จากปักษ์ใต้”
12.
กลุ่มเยาวชน
(
รางวัลดีเด่น)
นักอนุรักษ์น้อยภูผายา โรงเรียนบ้านนาไร่ จ.หนองบัวลำภู
“ตัวเล็ก เสียงดัง เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังกลางพงไพร”
13.
กลุ่มเยาวชน
(
รางวัลชมเชย)
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งป่าชายเลน โรงเรียนวัดแสมดำ กรุงเทพฯ
“หน่วยพิทักษ์ป่าชายเลนชายขอบเมืองหลวง”
14.
รางวัลเกียรติยศ
พระครูปราสาทพรหมคุณ (หลวงปู่หงษ์)
“พระผู้สร้างผืนป่า รักษาธรรม”
15.
รางวัลเกียรติยศ
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน “พลังแห่งคนรักป่าเมืองน่าน
คุณสุชาติ