ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2543

 
  * หากต้องการอ่านเนื้อเรื่องกรุณาคลิกตามรายชื่อผู้รับรางวัลด้านล่างนี้  
ที่
ประเภทรางวัล
ชื่อผู้รับรางวัล
-
งานเขียน
ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
1.
บุคคล (ดีเด่น)
พระครูมานัสนทีพิทักษ์
“พระผู้พิทักษ์สายน้ำและผืนป่า”
2.
บุคคล
(สมควรได้รับการยกย่อง)
นายมือลี เจ๊ะหลง
“นักสู้เพื่อคนยากแห่งลุ่มน้ำสายบุรี”
(เสียชีวิตแล้ว)
3.
บุคคล
(สมควรได้รับการยกย่อง)
นายเล็ก กุดวงค์แก้ว
“สร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิต”
4.
ชุมชน (ดีเด่น)
กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำคลองคราม จ.สุราษฎร์ธานี
“บทพิสูจน์ศักยภาพชุมชนคนต้นน้ำ”
5.
ชุมชน (ดีเด่น)
เครือข่ายป่าชุมชนดงนาทาม จ.อุบลราชธานี
“ร่วมมือสร้างพลังรักษาผืนป่าริมน้ำลำโขง”
6.
ชุมชน
(สมควรได้รับการยกย่อง)
กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลาแลง จ.น่าน
“จากองค์กรระดับรากหญ้าสู่ประชาคมตำบล”
7.
ชุมชน
(สมควรได้รับการยกย่อง)
ชุมชนบ้านสวนพลู-พุต่อ จ.อุทัยธานี
“พุก่าง สายน้ำผู้รักษาผืนป่า”
8.
ชุมชน
(สมควรได้รับการยกย่อง)
ชุมชนบ้านทุ่งตะเชะ จ.ตรัง
“ความมั่นคงของหมู่บ้าน ความมั่นคงด้านอาหารของสังคม”
9.
กลุ่มเยาวชน
(ดีเด่น)
กลุ่มรักษ์ดอยอินท์ จ.ลำพูน
“หน่ออ่อนที่แข็งแกร่ง ภูมิคุ้มกันแห่งชุมชน”
10.
กลุ่มเยาวชน
(สมควรได้รับการยกย่อง)
ชมรมอนุรักษ์นกปากห่างและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี
“จิตสำนึกของเด็กเมืองร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ”
11.
กลุ่มเยาวชน
(สมควรได้รับการยกย่อง)
ชมรมลิเกเพื่อการศึกษาสู่ศักยภาพ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพฯ
“มิติใหม่แห่งการบูรณาการ”