ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2542

 
   
  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2543

 
   
  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2544

 
   
  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2545

 
   
  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2546

 
   
  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2547

 
   
  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2548

 
   
  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2549

 
   
  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550

 
   
  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551

 
   
  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552

 
   
  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553