ประเภทงานเขียน

นวนิยายเรื่อง "ผีเสื้อและสายรุ้ง"
โดย จรัล พากเพียร "ญิบ พันจันทร์"
จัดพิมพ์เผยแพร่ โดย ส่วนสื่อและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

"ผีเสื้อและสายรุ้ง" เป็นนวนิยายสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของผืนป่า ในเทือกเขาบรรทัด ที่เกิดจากการรุกรานของคนนอกป่า เป็นเหตุให้ "คนป่า" ที่อาศัยอยู่ในดินแดนนั้นมานานนับพันปี ต้องกระเด็นออกมาหากินนอกป่า บางคนออกมารับจ้าง มีครอบครัวกับคนนอกป่า บางกลุ่มกลายเป็นเครื่องมือหากินของคนในเมือง บริโภคหลายอย่างที่คนเมืองบริโภค มีหลายอย่างที่คนเมืองมี ยกเว้นอย่างเดียว คือสิทธิที่มนุษย์คนหนึ่ง...พึงมี

นับตั้งแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสภาคใต้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ได้นำลูกชาวป่าคนหนึ่งชื่อ "คนัง" เข้ามาในวัง จนเป็นที่มาของวรรณคดีเรื่อง "เงาะป่า" และทำให้เรารู้จักบรรพบุรุษของคนัง

เผ่าพันธุ์ของคนังอาศัยอยู่ในเทือกเขาบรรทัดในป่าแถบจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล เป็นผืนป่าเดียวกันในอดีตป่าแถบนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีทั้งสัตว์ป่า ผลไม้ป่าชุกชุม ไม่มีคนนอกเข้าไปรุกราน ชีวิตชาวป่าเหล่านี้อยู่มานานหลายพันปี

วันเวลาผ่านไป ป่าถูกบุกรุกทำลาย คนเมืองเข้าไปล่าสัตว์ป่า ไม่เว้นแม้แต่ตัวเล็กตัวน้อย ชาวป่าต้องปรับตัว ที่ไม่เคยกินข้าว ก็ต้องหาข้าวกิน ต้องออกมารับจ้างแรงงาน หลังจากของกินในป่าหมดลง

คนนอกป่าทำร้ายชาวป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม มองชาวป่าเหมือนไม่ใช่คน ชาวป่าในวันนี้ บางคนเริ่มอยู่กับที่ เพราะไม่มีพื้นที่ให้หากินหมุนเวียนอย่างอดีต บางกลุ่มเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนนอกป่า บางกลุ่มเห็นพฤติกรรมคนนอกป่าแล้วเข้าใจผิดๆ บางกลุ่มถูกคนเมืองเอาออกไปเป็นเครื่องมือ เพื่อหารายได้ให้ตนเอง บางคนมีครอบครัวกับคนในพื้นที่ แต่สิทธิทั้งหลายที่มนุษย์พึงมี พวกเขายังไม่มี

ความดีงามของคนเหล่านี้ คือความเป็นมนุษย์สูงส่ง ไม่เข่นฆ่ากันเอง ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ทำลายป่า ไม่ล่าสัตว์จนสูญพันธุ์ฯ

งานเขียนเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้คนรอบข้างได้เข้าใจ ได้ช่วยเหลือพวกเขาต่อไป

ชื่อ - นามสกุล
:
นายจรัล พากเพียร
เลขานุการคณะอนุกรรมการสิทธิในการสื่อสารและเสรีภาพสื่อมวลชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่อยู่
:
422 เชิงสะพานหัวช้าง ปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 081 628 5340
E-mail : yipphanchan@hotmail.com
www.oknation.net/blog/yipphancha
การศึกษา
:
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ สงขลา (ปัจจุบัน-มหาวิทยาทักษิณ)
ประกาศนียบัตร กฎหมายมหาชน รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การทำงาน   จรัล พากเพียร เริ่มมีผลงานเขียนภายใต้นามปากกา "ญิบ พันจันทร์" ตั้งแต่ปี 2522 ผลงานมีทั้งบทกวี รวมเรื่องสั้น สารคดี และนวนิยาย เคยได้รับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่นของกลุ่ม
รางวัลที่ได้รับ    
พ.ศ. 2522   เรื่องสั้น "วันที่ดอกไม้บานไม่พร้อมกัน" 1 ใน 10 เรื่องสั้นดีเด่นของกลุ่ม" ศิลปะวรรณลักษณ์"
พ.ศ. 2524   เรื่องสั้น "บาดแผลของภูผา" รางวัลเรื่องสั้นดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2525   เรื่องสั้น "ทับตะวัน" เป็น 1 ใน 10 เรื่องสั้นดีเด่น สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2546   หนังสือ "คู่มือเลียงลูกให้เป็นนายกรัฐมนตรี" รางวัลชมเชยประเภทหนังสือดีในอดีต รางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ดส