ประเภทงานเขียน

เรื่องสั้น "เชวาตัวสุดท้าย"
โดย สมศักดิ์ สุริยมณฑล
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ สานใจคนรักป่า
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2550

บันทึกเรื่องราวของชนเผ่าปกาเกอญอ โดยนักเขียนชาวปกาเกอญอ สะท้อนออกมาเป็นเรื่องสั้น อาศัยฐานความรู้ความรู้สึกจากใจคนเขียน ทั้งในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่รุกเข้าไปในดินแดนชุมชนปกาเกอญอ เช่น การประกาศพื้นป่าอนุรักษ์ฯ ทับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ความเจริญทางวัตถุที่เข้าล่อให้เด็กหนุ่มสาวออกไปจากหมู่บ้าน แต่สุดท้ายกลับมาอย่างสิ้นหวัง โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละครสะท้อนภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

เรื่องราวของชนเผ่าปกาเกอญอ สะท้อนให้เห็นภาพของวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จากความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่คืบคลานเข้ามาในวิถีชีวิต

ฉากชีวิตธรรมชาติป่าเขา วิถีการใช้ชีวิต การทำมาหากินพึ่งพิง อาศัยอยู่กับป่า สีสันชีวิต เนื้อหาของเรื่องถ่ายทอดจิตวิญญาณคนบนพื้นที่สูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒธรรมการลงมือเกี่ยวข้าวเป็นคนแรก ธรรมเนียมการให้เกียรติแขกผู้มาเยือน

การเกิดสิ่งใหม่ในชุมชนปกาเกอญอ มีผลกระทบต่อบุคคลและชุมชน ในส่วนของบุคคลเปรียบดังชะตากรรมที่ต้องเผชิญ อย่างเรื่องเชวาตัวสุดท้าย เรื่องราวของเด็กผู้หญิงชาวปกาเกอญอที่เข้ามาเรียนในเมือง
และหลงรักชายหนุ่มคนเมือง สุดท้ายก็โดนหลอก ต้องกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเช่นเดิม และฆ่าตัวตายในที่สุด

ในส่วนของชุมชนก็จะลุกขึ้นต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เข้ามา แม้นส่วนใหญ่จะพ่ายแพ้เพราะความไม่เท่าทันกับระบบสังคมเมือง อย่างไรก็ตาม ชุมชนปกาเกอญอยังคงความบริสุทธิ์สวยงามอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อวิถีชีวิต กติกา ประเพณี ความเชื่อ รวมถึงความเจริญของวัตถุที่ทอดเงาถึงหมู่บ้าน ผลักใสคนหนุ่มสาวออกไปจากหมู่บ้าน ล่อตาล่อใจด้วยการเสพชีวิตแบบใหม่

ชื่อ - นามสกุล
:
นายสมศักดิ์ สุริยมณฑล
ที่อยู่
:
77 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 085 039 7138 โทรสาร 053 810 402
นามปากกา โถ่เรบอ (ภาษาปกาเก่อญอ แปลว่า นกกระเต็นสีเหลือง)
อายุ
:
35 ปี
การศึกษา
:
- ระดับประถมและมัธยมต้น โรงเรียนสหมิตรวิทยา
(โรงเรียนมินชันนารี นิกายโปรแต็สแต็นท์)
- ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี สาขาช่างยนต์ หลักสูตร 5 ปี
- ระดับอุดมศึกษา สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
การทำงาน    
พ.ศ. 2539   อาสาสมัคร "โครงการสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง"
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2540   เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.)
พ.ศ. 2545   ครูอาสาสมัครศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
งานเขียน    
พ.ศ. 2540   "การกลับมาของเด็กปั๊ม" เรื่องสั้นเรื่องแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ในสยามรัฐ
เรื่องสั้นอีกหลายๆ เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์ตามหน้านิตยสาร และหนังสือพิมพ์ๆ เช่น
จุดประกายวรรณกรรม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ปาจารยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์ฯลฯ
พ.ศ. 2550   รวมเรื่องสั้นชุด "เชวาตัวสุดท้าย" ได้รับการจัดพิมพ์เป็นครั้งแรก
โดย สำนักพิมพ์สานใจคนรักป่า