ประเภทงานเขียน

คุณจารุพงษ์ จันทรเพชร
เกิดเมื่อ 18 มีนาคม 2503 อายุ 46 ปี จบการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ พ.ศ. 2525

ประวัติผลงาน

 1. ผลงานด้านจิตรกรรม
  - ศิลปินต้นแบบแนว SURREALIST ประเทศไทย
  - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเอเชีย และหอศิลป, สถาบันต่างๆ
  - ศิลปินรับเชิญโครงการรณรงค์ร่วมรักต้นไม้ ห่วงใยธรรมชาติ
 2. ผลงานด้านหนังสือเด็กและเยาวชน
  - ผลงานดีเด่นและชมเชย หนังสือเด็กและเยาวชนกว่า 30 รางวัล
  - ผลงานคัดเลือกร้อยหนังสือที่เด็กไทยควรอ่าน
 3. ผลงานด้านโฆษณา
  - ได้รับรางวัลจากงานรางวัล BAD AWARD
 4. ผลงานด้านโฆษณาในต่างประเทศ
  - ได้รับรางวัล ADVERTISING ASIAN AWARD หลายรางวัล
 5. ที่ปรึกษาด้านออกแบบสร้างสรรค์ และผลิตงานด้าน EXHIBITION & MUSEUM
 6. วิทยากรรับเชิญ อาจารย์พิเศษ และคอลัมนิสต์

เรื่องย่อ “ต้นเอ๋ยต้นไม้”

เรื่อง “ต้นเอ๋ย ต้นไม้” เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึง “การสร้าง และการทำลาย” สื่อให้เห็นทั้งในแง่ของการใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันมาก “กว่าต้นไม้ 1 ต้น จะเติบใหญ่ ใช้เวลา 10-20 ปี แต่การทำลายต้นไม้ 1 ต้น ให้เวลาเพียง 10 นาที” ธรรมชาติก่อให้เกิดระบบนิเวศโดยมิต้องอาศัยมนุษย์ผู้สร้าง หรือจัดการแต่อย่างใด แต่ประโยชน์ที่เราได้รับนั้นมหาศาล ส่วนการถูกทำลาย มักเป็นผลงานที่มนุษย์เป็นผู้กระทำ ผลกระทบของการถูกทำลายรุนแรงมหาศาล ท้ายสุด คือหน้าสุดท้าย หนังสือสื่อให้เห็นว่า “ยังไม่สายที่เราจะช่วยกันเริ่มใหม่” ซึ่งมีเมล็ดพันธ์ไม้ใหญ่ของจริง ได้รับการเอื้อเฟื้อบริจาคจากกรมป่าไม้ ให้เราทุกคนร่วมนำไปปลูก

หนังสือเล่มนี้ทำเป็น 2 ภาษา ของไทย ที่เผยแพร่ออกไปยังต่างประเทศบ้าง (เรามักซื้อลิกขสิทธิ์จากต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทย)